Az alábbiakban néhány konkrét alkalmazáson keresztül mutatjuk be a webSCADA sokrétű felhasználhatóságát.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszere

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a folyamatfelügyeleti rendszer rekonstrukcióját egy egységes és komplex folyamatirányító rendszer fejlesztését tűzte ki célul, amely lefedi a vállalat víztermelési és vízelosztási, szennyvízkezelési feladatait oly módon, hogy az egyes alrendszerek egymáshoz szorosan integrálódnak.

Az elképzelt feladat megvalósítása nem csupán hardver és szoftver rendszerek összekapcsolásából áll, hanem egy olyan átfogó rendszer bevezetéséből, amely szoftver, hardver, adatbázisok és szolgáltatások összessége.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereivel folytatott konzultációk alapján, a korszerűsítési célok elérése érdekében a következő fejlesztések végrehajtását végeztük el:

 • Részvénytársaság szintű ivóvizes és szennyvizes diszpécserközpont létrehozása. A szigetrendszerek helyett integrált rendszer kialakítása.
 • Internet/intranet technológia előnyeinek kihasználása, ami hatással lehet az ügyeleti rendszerre, a karbantartásokra, az üzemvitel kialakítására – biztosítja, hogy az információ bármikor, bárhol elérhető. Ez a technológia az informatikai üzemeltetését is megkönnyíti a rendszereknek, mivel egyszerű verzióváltást biztosít és kliens oldali installálás nem szükséges.
 • Olyan területi/regionális diszpécserközpontok kialakítása, amelyek a vállalati hálózaton belül szabadon mozgathatók, így az üzemirányítási rendszer rugalmasan követheti a változó szervezeti felépítést, gyorsan átalakítható az igényeknek megfelelően.
 • Egységes koncepció szerint készülő üzemirányító rendszerek kiépítése szükséges egységes felhasználói felülettel, egységes kezeléssel, egységes funkcionalitással, egységes vezérlések kialakításával. Így hozható létre egy egyen szilárdságú rendszer,  ahol a részvénytársaság dolgozói bármelyik rendszerben könnyen eligazodnak, és hatékonyan hozzájutnak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkhoz, álljanak a szervezeti hierarchia bármelyik részén.
 • Integráció a Műszaki Információs Rendszerhez a duplikált munkavégzés és a hibalehetőségek csökkentése érdekében. Ezáltal az a rengeteg adat, amely a folyamatirányító rendszerekben keletkezik, és a MIR rendszer alapját képezi, automatikusan áttöltésre kerül, ellenőrzött formában.
 • Adattáblák kapcsolása gépekhez, objektumokhoz

Integrált szennyvizes folyamatirányító rendszer:

 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 800 db szennyvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 435.000 állandó lakos csatornaszolgáltatása
  • 145.000 m3/nap szennyvíztisztító kapacitás,
  • 32 db szennyvíztisztító telep
  • Több mint 700 db szennyvízátemelő,
  • 3230 km hosszú csatornahálózat
 • 15 db szennyvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont
Illusztrációs kép - DRV ivóvíz rendszer
DRV ivóvíz rendszer
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált folyamatirányító rendszere
Illusztrációs kép - DRV szennyvíz rendszer
DRV szennyvíz rendszer
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. integrált folyamatirányító rendszere


Integrált ivóvizes folyamatirányító rendszer:

 • Összesen 1.400 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 600 db ivóvizes létesítmény
 • Magyarország legnagyobb kiterjedésű víziközműves folyamatirányító rendszere:
  • 6 megye területén
  • 370 db település vízellátása
  • 418.000 m3/nap víztermelő kapacitás
  • 6008 km hosszú ivóvízhálózat,
 • 4 db ivóvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont


A Folyamatirányító rendszer megvalósítása webSCADA platformon történt.

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

 • Összesen 500 db objektum, egységes, integrált folyamatirányító rendszerbe csatolva, ebből 200 db ivóvizes létesítmény
 •  Zalavíz Zrt. teljes működési területén:
  • 124 db település vízellátása
  • 38 db ivóvízmű, több mint 150 db kút és tározó medence
 • 2 db ivóvizes alközpont és 1 db részvénytársasági főközpont

A ZALAVÍZ ZRt. ivóvíz szolgáltatási feladatai két területi központ köré szerveződtek. A folyamat-felügyeleti rendszer ennek megfelelően 2 körzetre tagolódik.

A rendszer főközpontja részvénytársaság központjában került elhelyezésre. Alközpontokat a következő helyeken alakítottunk ki:

 • Szennyvizes folyamatirányító rendszer:
  • Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep
  • Lenti szennyvíztisztító telep
  • Pacsa szennyvíztisztító telep
 • Ivóvizes folyamatirányító rendszer:
  • Zalaegerszegi alközpont
  • Lenti vízműtelep
Illusztrációs kép -

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Az alközpontokhoz az egyes területek autonóm alrendszerei csatlakoznak, melyek ellátják a hozzá tartozó terület teljes technológiai felügyeletét, azaz ellátják az összes irányítási funkciót: elvégzik az adatgyűjtést, a megjelenítést, trendet és eseménynaplót képeznek, ellátják a vezérlési és riasztási feladatokat. Az alrendszer részben direktben lekérdezi a hozzá tartozó technológiai egységeket (pl. nyomásfokozók, víztornyok, víztárolók, átemelők), részben pedig az alközponttal kommunikál.

Az irányítástechnikai rendszerben több mint 350 db helyi irányító berendezés kapcsolódik az alközponti folyamatirányító számítógépekhez.

A körzeteket kezelő folyamatirányító programok fölé tartozik egy magasabb szintű főprogram a részvénytársaság központjában, ami egységes rendszerré fogja össze a körzeteket a zalaegerszegi diszpécserközpontban. A főprogram kommunikál az alközpontokkal. Nem gyűjt közvetlen adatokat, hanem az alközpontok adatait felhasználva végez:

 • megjelenítési,
 • trend,
 • eseménynapló
 • jelentés-képzési,
 • vezérlési feladatokat.

A központi számítógéphez kapcsolódnak a különböző web alapú munkaállomások (menedzsmenti, rendszergazdai, megjelenítő, stb.) a kiépített részvénytársasági szintű hálózaton, illetve interneten keresztül.

Illusztrációs kép - Diszpécserszolgálat
Diszpécserszolgálat
ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
Illusztrációs kép -

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
Illusztrációs kép -

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer
Illusztrációs kép -

ZALAVÍZ ZRt. integrált ivóvizes és szennyvizes folyamatirányító rendszer

Ivóvizes folyamatirányító rendszer

A Zalaegerszeg térségi vízellátás irányítástechnikai rendszerében összesen 112 db helyi PLC végzi a helyi irányítási feladatokat. Ezek kutaknál, átemelőknél, vízmű telepeken, nyomásfokozóknál, tárolóknál találhatók.

Kommunikációs szempontból a hagyományos URH-s és saját kábeles összeköttetések mellett 70 db GPRS-en kommunikáló alállomás is található a rendszerben.

A Lenti térségi vízellátás irányítástechnikai rendszerben összesen 40 db helyi PLC végzi a helyi irányítási feladatokat. Ezek kutaknál, átemelőknél, vízmű telepeken, nyomásfokozóknál, tárolóknál találhatók.

Kommunikációs szempontból a hagyományos saját kábeles összeköttetések mellett 32 db GPRS-en kommunikáló alállomás is található a rendszerben.

Szennyvizes folyamatirányító rendszer

A Zalaegerszeg és térségi szennyvízelvezetés irányítástechnikai rendszerében összesen 177 db szennyvízátemelő található. A zalaegerszegi szennyvíztisztító telep irányítását 6 db PLC végzi. A rendszerhez kapcsolódik továbbá alközpontként a pacsai szennyvíztisztító telep és a környéki átemelők.

Kommunikációs szempontból rendkívül összetett a rendszer: 4 db telefonvonalon, GSM telefonvonalon, saját kábelen, GPRS-en kommunikál a központ az egyes alállomásokkal.

A Lenti és térségi szennyvízelvezetés irányítástechnikai rendszerében összesen 17 db szennyvízátemelő található. A lenti szennyvíztisztító telep irányítását 2 db PLC végzi.

Kommunikációs szempontból nagyrészt hagyományos URH-s és saját kábeles összeköttetés jellemzi az alrendszert.

A központi, webSCADA folyamatirányító számítógéphez a helyi hálózaton és az interneten keresztül kapcsolódnak a megjelenítést, folyamatfelügyeletet végző kliens számítógépek.